Kwalifikacja wstępna na przewóz rzeczy:

Obowiązuje od 10.09.2009 (dotyczy wszystkich kierowców którzy uzyskali prawo jazdy kategorii C1, C po 10.09.2009).

Obowiązują zajęcia teoretyczne i praktyczne ralizowane w blokach programowych zgodnie z programem szkolenia.

Część specjalistyczną kursu kwalifikacyjnego przeprowadza się wyłącznie po zakończeniu jego części podstawowej.

Kurs kwalifikacyjny obejmuje:

1) w części podstawowej 195 godzin zajęć teoretycznych;
2) w części specjalistycznej:

             a) 65 godzin zajęć teoretycznych.
             b) 16 godzin zajęć praktycznych w ruchu drogowym oraz
             c) 4 godziny zajęć praktycznych z jazdy w warunkach specjalnych (lub na symulatorze).

 

Zajęcia teretyczne prowadzi się jako:

1) Wykład, seminarium, ćwiczenia albo
2) ćwiczenia pod  nadzorem trenera - wykładowcy, przy użyciu komputera i specjalistycznego
oprogramowania wspomagającego proces kształcenia (system e-lerningowy).

Godzina zajęć szkolenia trwa 60 minut.

Szkolenie kończy się egzaminem państwowym.

Termin najbliższego kursu:

13.10.2014r. godz.: 08:00 ORAZ 16:00 - do kursu można dołączyć każdego dnia.

KWALIFIKACJA NA PRZEWÓZ  RZECZY DLA KIEROWCÓW, KTÓRZY UKOŃCZYLI 21 LAT W CENIE: 3000 ZŁ.

 

UWAGA! PROMOCJA WIOSENNA:

Kategoria C oraz kwalifikacja wstępna na przewóz rzeczy- 6900zł.